IT-osaaja/IT-specialist

Oletko sinä etsimämme IT-osaaja?

Attracs hakee nyt Kokkolaan vakituiseen työsuhteeseen IT-osaajaa tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen. Toimenkuvasi on monipuolisten it-tehtävien hoitaminen ja koordinointi voimakkaasti digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Kuvaus:

Tässä tehtävässä hallitset, ylläpidät ja olet mukana kehittämässä konsernin tietojärjestelmiä. Toimit myös osana tietoturvatiimiämme.

Logistiikan digitaaliratkaisuja tuottava Attracs on osa perheomisteista Ahola-konsernia, joka on tarjonnut kuljetus- ja logistiikkapalveluja jo 65 vuoden ajan.

Tarjoamme nyt sinulle hienon mahdollisuuden tehdä töitä ja kehittyä kansainvälisessä ja modernissa työympäristössä.

Tehtävät:

 • Tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen Microsoft -alustalla (M365, MS SQL, Power BI, Teams ja Sharepoint)
 • Pilviympäristöjen hallinta ja niiden kehittäminen (Azure)
 • HR- ja BI-järjestelmien kehittäminen ja tuki
 • Tietoturvatiimin osana toimiminen 

Tällaista henkilöä etsimme:

Sinulla on tietotekniikan korkeakoulututkinto (ammattikorkea- tai yliopisto) ja tunnet pilviteknologiat ja Microsoft -ekosysteemin. Omaat hyvät organisointitaidot ja motivoidut ongelmanratkaisusta. Et säikähdä sitä, että sinulla on välillä monta rautaa tulessa ja osaat priorisoida eri tehtävien välillä. Olet itseohjautuva mutta tiimityöskentely on sinulle myös luontevaa.

Kriteerit:

 • Vähintään alempi korkeakoulututkinto tietotekniikan alalta
 • Vankka kokemus Microsoft- ja pilviteknologioista
 • Hyvä ongelmanratkaisukyky ja palveluasenne
 • Itsenäinen työskentelyote
 • Sujuva ruotsin ja englannin kieli lasketaan ansioksi 

Muuta tietoa:

 • Aloitus: heti sopivan hakijan löydytty, sopimuksen mukaan
 • Kesto: Vakituinen
 • Sijainti: Kokkola

Lisää tietoa antaa IT Manager Vesa Ulvi, vesa.ulvi@attracs.com

********************************************

Är du vår nästa IT-specialist?

Attracs söker nu en IT-specialist för fast anställning. Till uppgifterna hör underhåll och utveckling av diverse IT-system på vårt kontor Karleby. I arbetsuppgifterna ingår hantering och koordinering av varierande IT-uppgifter i en kraftigt digitaliserad arbetsmiljö. 

Beskrivning:

I rollen administrerar, underhåller och deltar du i utvecklingen av koncernens informationssystem. Du är också en del av vårt datasäkerhetsteam.

Attracs levererar digitala logistiklösningar och är en del av den familjeägda Ahola-koncernen, som har erbjudit transport- och logistiktjänster i över 65 år.

Vi erbjuder dig en fantastisk möjlighet att arbeta och utvecklas i en internationell och modern arbetsmiljö.

Uppgifter

 • Underhåll och utveckling av informationssystem baserade på Microsoft-plattformen (M365, MS SQL, Power BI, Teams och Sharepoint)
 • Administrering och utveckling av molnmiljöer (Azure)
 • Utveckling och support av HR- och BI-system
 • Arbeta som en del av datasäkerhetsteamet

Dina egenskaper:

Du har en högskoleexamen i informationsteknik (yrkeshögskola eller universitet) och är väl bekant med molnteknologi och Microsofts ekosystem. Du har god organisationsförmåga och problemlösning motiverar dig. Du är bekväm med att ha flera bollar i luften samtidigt och du klarar av att prioritera mellan olika uppgifter. Du är driven och arbetar gärna självständigt men teamarbete är också naturligt för dig.

Kriterier:

 • Du har minst en kandidatexamen i informationsteknik
 • Du har bred erfarenhet av Microsoft- och molnteknologier
 • Du har god problemlösningsförmåga och är serviceinriktad
 • Du har ett självständigt arbetssätt
 • Goda kunskaper i finska och engelska ses som merit

Övrig information om anställningen:

 • Anställningen börjar så fort en lämplig kandidat hittas eller enligt överenskommelse
 • Tillsvidare anställning
 • Plats: Karleby

 Vänligen kontakta IT-Manager Vesa Ulvi för mer information, vesa.ulvi@attracs.com

********************************************

Are you the IT specialist we are looking for?

Attracs is looking for an IT specialist for permanent employment. The work description includes maintenance and development of various IT systems at our office in Kokkola. In this role, you will administrate and coordinate various IT tasks in a highly digitalized work environment.

Description:

In this role, you will administrate, maintain and participate in the development of Corporate IT-systems. You will  also be part of our data security team.

Attracs delivers digital logistics solutions and is part of the family-owned Ahola Group, which has been offering transport and logistics services for over 65 years.

We offer you a fantastic opportunity to work and develop in an international and modern work environment.

Tasks:

 • Administration and development of information systems based on the Microsoft platform (M365, MS SQL, Power BI, Teams and Sharepoint)
 • Administration and development of cloud environments (Azure)
 • Development and support of HR and BI systems
 • Work as a part of the data security team

Requirements:

You have a post-secondary degree in computer science (vocational or university level) and are well acquainted with cloud technology and the Microsoft ecosystem. You have good organizational skills and problem solving motivates you. You are comfortable with multitasking, but you are also able to prioritize between different tasks. You are driven and comfortable to work independently, but teamwork is also natural for you.

Criteria:

 • Your education level is at least a bachelor's degree in information technology
 • You have extensive experience in Microsoft and cloud technologies
 • You have good problem-solving ability and are service-oriented
 • You have an independent way of working
 • Good Finnish and Swedish language skills is seen as a merit

 Other information about the employment:

 • Employment starts as soon as a suitable candidate is found or by agreement
 • Permanent employment
 • Location: Kokkola

For more information, please contact IT-Manager Vesa Ulvi, vesa.ulvi@attracs.com

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Kokkola

Tervahovintie 2
67100 Kokkola Directions View page

Why work with Attracs

 • Flexible working hours

 • Possibility of distance work (part or full time)

 • Possibility of work rotation

 • Multilingual environment (both programming and natural language)

Attracs as a workplace

 

With us you have the possibility to work on different kind of projects, using different kinds of technologies in an environment where creative thinking is encouraged.

We work in flexible teams where we share knowledge with our coworkers. You work together to create the best possible solutions.

We are proud of the work that we do, and we believe our people are our greatest asset.

 

And coffee is free!

 

Already working at Attracs Oy Ab?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@attracs.com
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor